Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kontakt

email

Treningssenter.

Dette finnes over 60 Spies Hecker treningssentere fordelt over hele verden.

Spies Hecker Treningssenter i Norge befinner seg i Lier (Drammen), dette er en underavdeling av vårt hovedkontor i Oslo. Vårt norske trenings-senter ble åpnet i juni 1998. Det innehar et areale på 200m². Lokalet inneholder teorirom, lagerrom, praksishall til forarbeidet, blanderom, sprøyte- og tørkeboks (på gass), kontor, garderobe og toaletter. Alt ligger godt til rette for førsteklasses trening. 

Dagens overflatebehandling blir mer og mer avansert (hi-tech.), i denne sammenheng  forplikter vi oss til å avholde optimale fremtidsrettede kurs for våre kunder.


D_TC-Norway_01_480x263

Training Center Norge