Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Spørsmål om MyTraining?

Kontakt oss

Interessert i MyTraining?


MyTraining.

Vårt e-læringsprogram MyTraining NÅ GRATIS

MyTraining er et nytt nettbasert opplæringsprogram for lakkerere.

Vi åpner vårt komplette e-læringsprogram for profesjonelle lakkerere de neste 3 månedene.
I løpet av den nåværende "stay home" -situasjonen ønsker Spies Hecker å gi kundene muligheten til å få ny informasjon eller friske opp kunnskapene sine til vi stopper dette programtilbudet 25. juni 2020.

Noen viktige fordeler:

  • Opplæringen kan utføres når det passer eleven best. (hjemme eller på verkstedet)
  • Utvid kunnskapene og ferdighetene til dine ansatte.
  • Lær om nye farge- og material trender, samt nye lakkerings prosesser og teknikker.
  • En kostnadseffektiv opplæringspakke for hele verkstedet.      

7 moduler som viser vei.

Modul 1: Sikkerhet på arbeidsplassen.

E_module-1_eLearning_480x263

Sikkerhet på arbeidsplassen:
Viktig informasjon om valg og bruk av personlig verneutstyr.

Modul 2: Forbehandling av overflater

E_module-2_eLearning_480x263

Forbehandling av overflater:
Hvordan behandle lakkerte og ulakkerte overflater før påføring av grunning, fyller, baselakk og klarlakk.

Modul 3: Lakkering av plastdeler.

E_module-3_eLearning_480x263

Lakkering av plastdeler:
Gjør eleven kjent med ulike typer plastkvaliteter som brukes ved konstruksjon av biler. Hvordan reparere og lakkere disse.

Modul 4: Materialenes funksjon.

E_module-4_eLearning_480x263

Materialenes funksjon:
Eleven blir kjent med de ulike konstruksjonsmetodene, hvilke materialer som benyttes, og lærer seg kunnskapen som trengs for å lakkere dem.

Modul 5: Farger og fargebehandling.

E_module-5_eLearning_480x263

Farger og fargebehandling:
Gir eleven kunnskap om de forskjellige farger, effekter og hvordan han/hun bruker dagens tekniske hjelpemidler for å komme raskere til riktige resepter for ønsket fargetone.

Modul 6: Lakkprosesser og teknikker

E_module-6_eLearning_480x263

Lakkprosesser og teknikker:
Eleven blir kjent med forskjellige lakkteknikker for ulike lakksystemer: Fra Speed Repair til komplette lakkreparasjoner, og fra spesialeffekter til avanserte 3-trinns perleeffekter.

Modul 7: Klassiske feil.

E_module-7_eLearning_480x263

Klassiske feil:
Eleven får innsikt i ulike fallgruver, klassiske lakkeringsfeil og hvordan man effektivt kan unngå og/eller eliminere dem med riktige verktøy og prosesser.

Systemkrav:
PC, laptop eller lesebrett med Internett-tilgang.
Nettleser med Flash.
Høyttalere / hodetelefoner.

Interessert i MyTraining?


  • thumbnail
    x
    Broschyr MyTraining (pdf | 370.74 KB)