Permasolid® Plastic Additive 9060


Permasolid Plastic Additive 9060 er en spesiell tilsetning til Permasolid HS Vario Primer Surfacer 5340.

Produktfunksjoner

  • Gir god vedheft og elastisitet på alle vanlige ubehandlede plastdeler.

Artikelnummer

Produktnummer