Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455


Performance Component WT455 gir en fantastisk topplakk finish. Den gir forbedringer under bearbeidelsen med en enklere påføring, og det oppnåes en mer slett og fin overflate. Den er kun anbefalt i solide farger. Performance Component WT455 er spesielt utviklet til bruk i ekstreme (lav luftfuktighet) klimatiske forhold og oppnår en perfekt overflate, selv under sprøyteforhold som ikke er optimale.

Produktfunksjoner

  • Her oppnåes en forbedret homogen oppfuktning i underlaget, dermed blir påføringen av baselakken enklere.

  • Lett bruk av støvklut rett etter avlufting er mulig.

  • Gir en silkemyk fin baselakk finish.

  • Brukes kun i solide farger.

  • Optimal klarlakk finish.

  • Ved ekstreme klima forhold (ved lav relativ luftfuktighet) sikrer WT 455 en bedre filmdannelse og dermed unngåes overflatedefekter.

Artikelnummer

36004550

Produktnummer

4025331487050