Priomat® Reactive Pretreatment Wipes 4000


Priomat Reactive Grunningskluter 4000 er enkle å bruke ettersom de kommer ferdig mettet med de aktive ingrediensene. De er designet for å gjøre metallbehandlingsprosesser veldig raske. De gir vedheft, og bidrar til å forbedre korrosjonsbestandighet, for den påfølgende malingsprosessen.

Produktfunksjoner

  • Rask og enkel forbehandling av bare metalloverflater.

  • Designet spesielt for bruk med Permasolid HS Speed Surfacers.

  • Også egnet for små sandgjennomtrengningsområder i kombinasjon med visse Permasolid HS Surfacers.

  • Tilbyr utmerket vedheft og korrosjon beskyttelse.

  • Enkel å bruke, ingen blandings- eller påføringsutstyr kreves.

  • Økonomisk; et tørk kan brukes til å forbehandle ca. 2 m².

  • Reduserte avtappingstider sammenlignet med 2K vaskegrunning med ca. 20 - 25 minutter.

  • Kromfri, vannbasert og lett disponibel, med et veldig lavt VOC-innhold (mindre enn 1,5%).

Artikelnummer

Produktnummer