Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Spørsmål om produkter?

+47 22 08 79 00

kontakt oss

Silikonfjernere.

product_PC_remover_7080_5L Permahyd® Silikonfjerner 7080

Permahyd® Silikonfjerner 7080

Permahyd® Silikonfjerner 7080.

Permahyd® Silikonfjerner 7080 krever ingen spesiell fareadvarsel på produktetiketten. Dette er en vannfortynnbar rengjørings-/avfettningsvæske med veldig lavt innhold av organiske løsemidler. Permahyd® Silkonfjerner 7080 er utviklet til sluttrengjøring av underlag som nedmattert slipt gammel lakk, og slipt akryl fyller.


Rengjøring utføres før man påfører Permahyd® baselakk serie 280/285/480.