Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Permahyd® Hi-TEC Baselakk 480.

Permahyd® Hi-TEC Baselakk 480.

Permahyd® Hi-TEC baselakk 480 er en nyskapende vannfortynnbar baselakk fra vårt WB baselakk system. Vårt Hi-TEC miksesystem muliggjør blanding av alle uni-, metallic- og effektfarger til personbillakkering.

  • Sikker og rask bearbeidelse.
  • Høy treffsikkerhet gjennom enhetlig flopp-orientering i metallics. 
  • Kort prosesstid, kun 1.½ sprøytegang. 
  • Enkel og trygg påføring også ved utflekking. 
  • Fleksibel anvendelse: (innvendig motorrom, 3-sjikt, flerfargelakkering og designlakkering)

En baselakk fra vårt GREENTEC LINE system.

 Hi-TEC Baselakk 480.

Permahyd® Hi-TEC Baselakk 480.