Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Spørsmål om produkter?

+47 22 08 79 00

kontakt oss
B_PictogrammMotiv_745-224

Datablad.

TDS og SDS online-søk.

Uniform merking og tydelig klassifisering:

Spies Hecker introduserte nye etiketter i tråd med den internasjonale CLP-reguleringen i desember 2013.

En europeisk retningslinje som iverksetter internasjonal standard for klassifisering av lakkprodukter krever nye etiketter på lakkboksene til Spies Hecker.

Målet for det nye CLP-regulativet (Classification, Labelling, Packaging) er å sikre at merking av ulike kjemikalier og lakkprodukter er tydeligere, og uniform over hele verden.

Spies Hecker begynte introduksjonen av den nye klassifiseringen i desember 2013, både på produktmerking og sikkerhetsdatablader. I løpet av den tillatte overgangsperioden, som går fram til 1.juni 2015, skal all produksjonsmerking være over på det nye systemet. Selve produktene forblir uendret.

Hva er nytt?

De nye faresymbolene erstatter de tidligere oransje-fargete, firkantede faresymbolene. De nye skiltene kan gjenkjennes på sin uniforme, røde rombeform på hvit bakgrunn. Det er også noen få nye symboler, f.eks. et skilt for helsefare. Signalordene Advarsel og Fare står sammen med symbolene for å angi graden av fare.