Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Spies Hecker Center in Cologne

Spies Hecker – helt enkelt nærmere.

Spies Hecker er en av de største leverandørene av lakkeringsprodukter. De begynte å utvikle
lakkprodukter i 1882.

Fra starten av var deres omdømme bygd på den høye kvaliteten på deres produkter, teknologidrevet innovasjon, og bygging av et nært forhold til sine partnere.

  • Til stede i 65 land.
  • 55 opplæringssentre – verden rundt.
  • Innovative lakkeringsløsninger for personbiler, nyttekjøretøy og industri.
  • De største bilprodusentene stoler på lakksystemet fra Spies Hecker.
     

Løsninger som bringer deg fremover.

  • Produktspekter med høy kvalitet som reduserer prosesstider og energikostnader.
  • Integrert verktøy for fargebehandling.
  • Teknisk og bedriftsledelse-opplæring som bringer deg fremover.
  • Personlig teknisk support.

Finn ut mer om Spies Hecker.