Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Spies Hecker Center in Cologne

Spies Hecker – helt enkelt nærmere.

Spies Hecker er en av de største leverandørene av lakkeringsprodukter. De begynte å utvikle
lakkprodukter i 1882.

Fra starten av var deres omdømme bygd på den høye kvaliteten på deres produkter, teknologidrevet innovasjon, og bygging av et nært forhold til sine partnere.

 • Hovedkontor i Køln i Tyskland.
 • Til stede i 65 land.
 • 55 opplæringssentre – verden rundt.
 • Innovative lakkeringsløsninger for personbiler, nyttekjøretøy og industri.
 • De største bilprodusentene stoler på lakksystemet fra Spies Hecker.
   

Løsninger som bringer deg fremover.

 • Produktspekter med høy kvalitet som reduserer prosesstider og energikostnader.
 • Integrert verktøy for fargebehandling.
 • Teknisk og bedriftsledelse-opplæring som bringer deg fremover.
 • Personlig teknisk support.

Finn ut mer om Spies Hecker.