Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

A_aboutSH_OEM partners_745-224

OEM Godkjennelser.

Gode argumenter for et godt samarbeid.

Godkjennelser

Vårt mål om å være en viktig del av bilindustrien er ikke bare tomme ord. Spies Hecker er derfor svært stolt over å ha flest godkjennelser av samtlige lakkprodusenter. Rettere sagt – våre lakksystemer møter alltid de høye kvalitetskravene som settes av de ulike bilprodusentene. Spies Hecker tilbyr spesifikke produkter til alle kjøretøygrupper og oppfyller de høye standarder bilindustrien krever, samtidig som de skal øke fortjenesten ute hos verkstedene.

 

Service og oppfølging satt i system.

Godkjennelsene vi mottar er alltid knyttet opp mot flere tjenester. Vi tilbyr service «på stedet», støtte til praktisk arbeid, tekniske og teoretiske kurs, lederseminarer, hjelp til forretningsanalyser og effektiv forretningsplanlegging - alt dette for å sikre høy kvalitet og lønnsomhet for verkstedene. Når ting fungerer knirkefritt i produksjonen får verkstedene bedre mulighet til å fokusere på sin kjernevirksomhet.