Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation
Colorexpert

Spies Hecker tilbyr nå en kromatfri primer

 

SH Primer Collage

Med Permafleet Special Primer 4140 tilbyr Spies Hecker en ny primer som forbereder kjøretøyoverflater for lakkrestaurering. Den har en ekstra spesiell egenskap: i motsetning til tidligere versjoner er primeren kromatfri.

Spies Hecker Permafleet Special Primer 4140 Spies Hecker Permafleet Special Primer 4140

Primeren er viktig for å forberede overflater for lakkreparasjon på nyttekjøretøyer. Den sikrer at påfølgende lakkering festes godt til overflaten og beskytter det nederste laget mot rust. Den viktigste ingrediensen for å kunne tilby dette har i lang tid vært kromat. Men kromat har en alvorlig minusside: Kromat mistenkes å være kreftfremkallende, i likhet med andre krom (VI)-sammensetninger. Det kan skade immunsystemet, genomer og luftveier og er også en fare for drikkevann.

Strenge EU-forskrifter

For noen få år siden innførte EU strenge forskrifter angående industriell bruk av krom (VI)-sammensetninger som en del av «REACH»-forskriften (Registration. Evaluation, Authorisation and Restricton of Chemicals – registrering, evaluering, godkjenning og begrensing av kjemikalier). Målet med forskriften er å stanse fullstendig bruken av sammensetningen på mellomlang sikt, men dette er ikke enkelt å gjennomføre for mange av bruksområdene. Dette skyldes at enkelte av de positive egenskapene til krom (VI) (f.eks. slitestyrke og holdbarhet) ikke er enkelt å oppnå med erstatningsstoffer.

SH Wash Primer Lkw Den nye, kromatfrie Permafleet Special Primer fra Spies Hecker tilbyr prosesspålitelighet og brukervennlighet.

Den nye, kromatfrie Permafleet Special Primer fra Spies Hecker tilbyr prosesspålitelighet og brukervennlighet.

Miljøvennlig og pålitelig

Spies Hecker tilbyr nå et produkt som oppfyller REACH-kravene: den nye, miljøvennlige Permafleet Special Primer 4140 gir ytelse i toppklassen uten kromat. «Vi ønsker selvfølgelig å tilby kundene våre produkter som overholder miljølovgivningen», forklarer Joachim Hinz, produktsjef hos Spies Hecker. «Samtidig ønsker vi å tilby ubegrenset brukervennlighet og prosesspålitelighet. Den nye primeren er et perfekt eksempel på dette: den er ikke bare miljøvennlig, den demonstrerer også eksepsjonell motstandsdyktighet mot rust og kjemikalier, og har enestående festeegenskaper og stabilitet».

Permafleet Special Primer 4140 har vært tilgjengelig siden midten av oktober og erstatter Permafleet Corrosion Protection Primer 4130 og Permafleet Special Wash Primer 4120 i Spies Hecker-produktsortimentet.


Flere historier