Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Fan Decks

Oppdaterte fargeprøver.

600 nye fargeprøver hvert eneste år.

En fargedatabase – uansett om den er i digital form eller en klassisk fargevifte – gjør fargematchingen mye enklere for lakkererne.

Det er imidlertid nødvendig med oppdateringer når nye farger og varianter kommer til.

 


“ Mange profesjonelle foretrekker fortsatt å bruke fargevifter til å sammenligne fargene rett på bilen.      
” 
Monika Weil, Axaltas fargemarkedsavdeling, Wuppertal

 

Horst Neumann


 

Fargevifteoppdateringer.

 

Vanlige oppdateringer.

Fargeprøvene på fargeviftene i fargeindeksen oppdateres flere ganger i året.

Permahyd 280/285 har to oppdateringer i året, Permahyd Hi-TEC 480 har tre. Hver oppdatering inneholder mellom 100 og 200 vifter

 

Fargeindeksvariant.

Basisutgaven av Permahyd Hi-TEC-fargeviften inneholder flere tusen fargeprøver.

 

Hvordan oppstår fargevariantene?

Avvik fra standardfargene skjer når fargene har vært lenge i originalproduksjonen eller når bilene lakkeres på forskjellige produksjonssteder.

Fargene kan også være utsatt for miljøpåvirkning.

 

Å skape en formel.

Ut fra denne informasjonen vil Axaltas fargelaboratorium utvikle en blandingsformel for den den nye varianten.

 

Å skape en formel.

Ut fra denne informasjonen vil Axaltas fargelaboratorium utvikle en blandingsformel for den den nye varianten.

 

Å skape fargeprøver.

Den nye resepten påføres underlaget ved hjelp av original Spies Hecker-lakk och standard påføringsteknikker.

Denne fargeprøven formidles så til verkstedene som oppdatering.

 

Fargeviftens fremtid.

Selv om teknologiske fremskritt har ført til økt bruk av digitale spektrofotometere, vil fargeviftene og oppdateringer av disse fortsatt ha en fast plass hos de fleste verksteder.