Axalta is not resposible for content you are about to view

minimize Menue maximize Menue

Jednoduchosť systému.

Spies Hecker ponúka inteligentný produktový systém, nastaviteľný podľa individuálnych požiadaviek lakovne. Zameriavame sa na: optimalizáciu pracovného procesu, úsporu času a zníženie nákladov na energiu.

  • thumbnail
    x
    Permahyd HiTEC - Lakovanie v novej dimenzii. (pdf | 3.66 MB)