Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Kulörkurs.

Kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill vidareutbilda dig inom kulörer och kulörverktyg. Målet med kursen är att du både ska få en teoretisk genomgång och därefter praktiskt arbete med kulörverktyg.

Efter utbildningen kommer du att ha större förståelse och hjälp av de verktyg som vi hanterar.

KURSINNEHÅLL

Du kommer att förstå hur systemen är uppbyggda, lära dig vikten av att förbereda ytan väl för att kunna göra en mätning med spektrofotometer. Resultaten får du lägga in i databasen och där också lära dig att tyda den information som du får av ditt mätvärde. Efter ditt färdiga val får du blanda kulören och göra ditt egna färgprov som ska jämföras mot det objekt du har mätt.

EN KURS FÖR DIG

Den här kursen vänder sig till dig som använder Spies Hecker produkter idag och som vill utveckla din kompetens och din verksamhet.

TID:

1,5 DAG.

DAG 1: 08.00-16.00.

DAG 2: 08.30-12.00

KURSAVGIFT:

Kursavgiften är 2100 kr, då ingår även lunch. Om avbokning sker senare än tre dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

ÖVRIGT:

Egen transportkostnad. Hotellövernattning tillkommer. 1 övernattning på Scandic Mölndal, pris enligt Axaltas avtal med Scandic Mölndal.