Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Klarlacker.


Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800

Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800

Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 är en mycket snabbtorkande High Solid klarlack.

 • Appliceras med 1 ½ sprutslag.
 • Snabbtorkande (lufttorkning och ugnstorkning).
 • Mycket bra utflytning och hög glans.
 • Snabbt polerbar 
 • VOC-värde under 420 g/l

 En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.  


Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650

Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650

Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650.

Permasolid® HS Clear Coat 8650 är en tvåkomponent snabbtorkande HS högglansklarlack i vårt 2K akrylsystem som uppfyller VOC-kraven. Produktens egenskaper säkerställer optimala appliceringsegenskaper, även under ogynnsamma förhållanden i sprutboxen och vid låg objekttemperatur vid ugnstorkning.

 • Flexibel appliceringsprocess.
 • Snabbtorkande.
 • Lämpar sig utmärkt för IR-torkning.
 • Enkel och snabb polering.
 • Kan tillsättas torkaccelerator.
 • Säker applicering.
 • Mycket bra utflytning och hög glans.
 • Ljusäkta.
 • VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

 En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.  


Permasolid® HS Clear Coat 8035

Permasolid® HS Clear Coat 8035

Permasolid® HS Clear Coat 8035.

En tvåkomponent HS högglansklarlack i vårt 2K akrylsystem som uppfyller VOC-kraven.

 • Appliceras med 1 ½ sprutslag.
 • Mycket bra stabilitet på lodräta ytor.
 • Snabb, säker och enkel applicering.
 • Mycket bra utflytning och hög glans.
 • Ljusäkta.
 • Snabbtorkande.
 • Enkel att polera.
 • Flexibel klarlack, kan användas med HS- och VHS-härdare.
 • VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.


Permasolid® HS Clear Coat 8034

Permasolid® HS Clear Coat 8034

Permasolid® HS Clear Coat 8034.

En tvåkomponent HS högglansklarlack i vårt 2K akrylsystem som uppfyller VOC-kraven.

 • Appliceras i två vanliga sprutslag.
 • Flexibel, universell.
 • Säker applicering.
 • Mycket bra utflytning och hög glans.
 • Ljusäkta.
 • VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.


Permasolid® HS Clear Coat 8030

Permasolid® HS Clear Coat 8030

Permasolid® HS Clear Coat 8030.

Permasolid® HS Clear Coat 8030 är en högglänsande tvåkomponent HS-klarlack i vårt 2K-akrylsystem, som uppfyller villkoren enligt VOC.

 • Universalklarlack.
 • Kan användas med VHS- eller HS-härdare.
 • Mycket bra utflytning och hög glans.
 • Strålande slutfinish.
 • Flexibel klarlack.
 • Lämpar sig även utmärkt för matt klarlackfinish
  när den blandas med Permasolid® Matting Component MA110.
 • VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.