Axalta is not resposible for content you are about to view

Colorexpert Logo

Billackeringslärlingar i arbete

 

Det finns problem med tillväxten inom det här hantverket: Antalet lärlingar och elever minskar, vilket resulterar i en märkbar brist på specialister. Spies Hecker vill aktivt stödja fordonslackeringsföretag, vilket är anledningen till att de upprättade sin Apprentice Academy.

Filmhantering ingår också i utbildningsprogrammet för lärlingar.

Filmhantering ingår också i utbildningsprogrammet för lärlingar.

Apprentice Academy är ett tredelat utbildningsinitiativ som stödjer blivande fordonslackerare. Erfarna utbildare från Spies Hecker hjälper dem med extra utbildning under deras tre år långa lärlingstid. Varje år tillbringar eleverna fyra dagar i Spies Hecker Training Center i Köln. Där ges de ytterligare praktisk utbildning som ett komplement till deras ordinarie utbildning. Lektionerna anpassas till elevernas aktuella utbildningsnivå och deras personliga studieplan.

Praktiskt innehåll

Utbildningens innehåll under det första året omfattar arbetsplatssäkerhet och ordentliga grundförberedelser. Senare utbildningsmoduler täcker ämnen som att göra realistiska bedömningar av omfattningen av reparationsarbete, reparation av plastkomponenter och lackeringsmetoder . Eleverna lär sig också hur man arbetar med digitala färgmatchningsverktyg i den sista utbildningsmodulen. Utbildningsprogrammet har avtalats mellan Spies Hecker och Chamber of Crafts i Köln. ”Vårt mål är att få fram perfekt utbildade specialister”, säger Spies Heckers Head of Training Jörg Sandner. ”I varje utbildningsmodul får eleverna visa vad de fått lära sig. Sedan kan vi besluta hur de kan utveckla sina färdigheter ytterligare. Vårt utbildningscenter erbjuder de perfekta förhållandena för att göra just det.”

Förberedelsestegen inför baslackapplicering lärs ut i praktiken

Förberedelsestegen inför baslackapplicering lärs ut i praktiken

Incitament för de bästa

Spies Hecker fortsätter att stödja de bästa eleverna även sedan de lämnat Apprentice Academy. ”Vi sponsrar den deltagare som får det bästa betyget i sitt slutprov med deltagande i masterskolans utbildningsmodul – inklusive material”, förklarar Jörg Sandner. Den bästa eleven får också en sprutpistol och en skyddshuva som kan användas vid olika tillämpningar. De elever som var nära att vinna belönas också. Spies Hecker samarbetar med andra verkstadsleverantörer som Carbon, debStoko, Freudenberg, Herkules Hebertechnik, Indasa/Farécla, Mirka, Horn & Bauer, sia/sika och WOLF Kabinentechnik. ”Deltagarna kan se fram emot alla typer av nya erfarenheter”, säger Jörg Sandner. ”Det omfattar i första hand praktiska saker, men de får också möjlighet att lära känna andra blivande lackerare.”


Mer historier