Permasolid® Matting Component MA 110


Komponent Permasolid Matting Component MA 110 umożliwia uzyskanie efektu matowego na powierzchniach metalowych oraz z tworzywa sztucznego, w połączeniu z lakierem bezbarwnym Permasolid HS Clear Coats oraz lakierem nawierzchniowym Permasolid HS Automotive Top Coat 275.

Product Features

  • Umożliwia uzyskanie różnej intensywnosci połysku lakieru nawierzchniowego.

  • Pozwala na dostosowanie elastyczności.

Article reference

Material code