Permahyd® Hi-TEC Blend-in Additive 1051


Dodatek Permahyd Hi-TEC Blend-in Additive 1051 jest stosowany do cieniowania lakierów z serii Permahyd Hi-TEC Base Coat 480. Produkt jest idealny do stosowania w warunkach o niższej wilgotności względnej (<30%) i/lub w temperaturach wyższych niż 30°C.

Product Features

  • Umożliwia niezawodną aplikację w wysokich temperaturach - powyżej 30°C lub w warunkach o niskiej wilgotności - poniżej 30%.

Article reference

37110510

Material code

4025331467236