Permahyd® Hi-TEC Blend-in Additive 1050


Dodatek Permahyd Hi-TEC Blend-in Additive 1050 jest stosowany do wtapiania lakieru bazowego Permahyd Hi-TEC Base Coat 480. Produkt jest idealny do stosowania w warunkach o wyższej wilgotności względnej (>30%) i/lub w średnich temperaturach.

Product Features

  • Umożliwia niezawodną aplikację w średnich temperaturach lub w warunkach o wysokiej wilgotności - powyżej 30%.

Article reference

37310500

Material code

4025331463436