Permahyd® Hi-TEC Flop Control WT 386


Produkt Permahyd Hi-TEC Flop Control WT 386 jest odpowiedni do stosowania z Permahyd Hi-TEC Base Coat 480, innowacyjnym systemem wodorozcieńczalnych lakierów bazowych. System zawiera wszystkie kolory solidowe oraz z efektem wymagane do najwyższej jakości renowacji samochodów osobowych.

Product Features

  • Umożliwia łatwą i szybką aplikację.

  • Oferuje wyjątkową dokładność kolorystyczną z jednolitym efektem.

  • Promuje szybką i wydajną pracę.

  • Umożliwia szybkie i niezawodne mieszanie koloru.

  • Zapewnia bardzo dobre krycie.

  • Stosowany do napraw specjalnych kolorów z efektem z rynku OEM.

Article reference

Material code