Permahyd® Flex-TEC Converter 9011


Produkt Permahyd Flex-TEC Converter 9011 jest stosowany do mieszania lakierów bazowych Permahyd Base Coat 250/255.

Product Features

  • Dobra i niezawodna aplikacja.

Article reference

Material code