Permahyd® Base Coat 280 super deep black


Permahyd Base Coat 280 super deep black to wysokiej jakości wodorozcieńczalny lakier bazowy.

Product Features

  • Umożliwia szybką i łatwą aplikację na 1,5 warstwy.

  • Oferuje dobrą stabilność na powierzchniach pionowych.

  • Zapewnia bardzo dobre krycie.

  • Charakteryzuje się wysoką dokładnością kolorystyczną.

  • Może być pokryty lakierami bezbarwnymi Permasolid HS Clear Coat.

Article reference

Material code