Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Fan Decks

Aktualizacje wzorników.

600 nowych fiszek każdego roku.

Baza danych kolorystycznych – internetowe oprogramowanie czy klasyczny wzornik – upraszcza warsztatom lakierniczym proces dopasowania kolorów.

Pojawiające się nowe kolory i warianty wymagają dopisania do istniejącej bazy.

 


“ Wiele warsztatów lakierniczych korzysta z fiszek w celu porównania odcieni lakieru bezpośrednio na samochodzie.      
” 
Monika Weil, Axalta Colour Marketing, Wuppertal

 

Horst Neumann


 

Fan deck updates.

 

Regularne aktualizacje.

Wzornik Color Index Variant jest aktualizowany kilka razy w roku.

Nowe fiszki są dodawane dwa razy do roku dla  Permahyd 280/285 oraz trzy razy w roku dla Permahyd Hi-TEC 480. Każda aktualizacja zawiera od 100 do 200 fiszek.

 

Wzornik Color Index Variant.

Podstawowa wersja wzornika Permahyd Hi-TEC zawiera obecnie kilka tysięcy fiszek.

 

Jak powstają warianty kolorystyczne?

Odstępstwa od standardu kolorystycznego mogą występować, gdy kolory były wykorzystywane przez producentów samochodowych przez dłuższy okres czasu, a także w przypadku, gdy ten sam kolor był aplikowany w różnych fabrykach.

Wpływ środowiska również ma znaczenie w przypadku wariantów kolorystycznych.

 

Opracowanie nowego wariantu.

Istnieją dwa sposoby, które pozwalają nowemu wariantowi trafić do dokumentacji kolorystycznej Spies Hecker. Pierwszym z nich jest rynek dostarczający części samochodowe. Drugim są wiadomości od klientów informujących o tym, że niektóre z istniejących receptur nie są idealnym odwzorowaniem kolorów lakierów samochodowych.

Lakiery samochodowe mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze, o grubym lub drobnym ziarnie.

 

Tworzenie receptury.

W oparciu o zdobyte informacje, Laboratorium Kolorystyczne Axalta opracowuje nową recepturę.

 

Tworzenie fiszek.

Nowa receptura jest aplikowana na powierzchnię przy użyciu lakieru Spies Hecker, stosując standardowe techniki aplikacji.

Gotowa fiszka jest następnie przekazywana warsztatom lakierniczym w celu aktualizacji wzorników.

 

Przyszłość wzorników.

Mimo postępów w dziedzinie cyfrowego odczytu kolorów, jak na przykład spektrofotometry, wzorniki kolorystyczne nadal będą wykorzystywane w wielu wydajnych warsztatach lakierniczych.