Permahyd® Hi-TEC Blend-in Additive 1051


Permahyd Hi-TEC Blend-in Additive 1051 anvendes til utflekkingsarbeider med Permahyd Hi-TEC Base Coat 480. Den er spesielt godt egnet til bruk ved lav relativ fuktighet (< 30 %) og/eller temperaturer over +30°C.

Produktfunksjoner

  • Muliggjør pålitelig påføring ved høye temperaturer over 30°C eller ved lav fuktighet under 30 %.

Artikelnummer

37110510

Produktnummer

4025331467236