Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6052


Permahyd Hi-TEC WT Additive 6052 anvendes i Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 etter fargeblanding og før påføring. Spesielt anbefalt ved 3-sjikt farger.

Produktfunksjoner

  • Muliggjør sikker påføring ved normale og høye temperaturer, og lav ved fuktighet, under 30 %.

Artikelnummer

Produktnummer