Permahyd® Hi-TEC WT Additive 6050


Permahyd Hi-TEC WT Additive 6050 tilsettes i Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 før påføring.

Produktfunksjoner

  • Muliggjør sikker bruk ved høyere relativ fuktighet, over 30%.

Artikelnummer

Produktnummer