Permahyd® Hi-TEC System Component A WT 385


Permahyd Hi-TEC System Component A WT 385 anvendes til å blande farger i Permahyd Hi-TEC Base Coat 480, et innovativt vannfortynnbart baselakk system. Blandesystemet dekker alle tette farger og effektfarger til kvalitetslakkering av personbiler.

Produktfunksjoner

  • Enkel og rask å påføre.

  • Gir enestående fargetilpassing med jevn effekt.

  • Gir korte prosesseringstider.

  • Muliggjør enkel og pålitelig blanding.

  • Svært god dekkevne.

  • Anvendes til lakkering av spesielle OEM effektfarger.

Artikelnummer

Produktnummer