Permahyd® Hi-TEC Flop Control WT 386


Permahyd Hi-TEC Flop Control WT 386 anvendes til å blande farger i Permahyd Hi-TEC Base Coat 480, et innovativt vannfortynnbart baselakk system. Blandesystemet dekker alle tette farger og effektfarger som trengs til kvalitetslakkering av personbiler.

Produktfunksjoner

  • Enkel og rask å påføre.

  • Gir enestående fargetilpassing med jevn effekt.

  • Gir korte prosesseringstider.

  • Muliggjør enkel og pålitelig utflekking.

  • Svært god dekkevne.

  • Brukes til å lakkere spesielle OEM effektfarger.

Artikelnummer

Produktnummer