Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Grunninger og Fyllere.

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340.

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340 er en universal High Solid grunnfyller som er spesielt utviklet for økonomiske og effektive lakkeringer.

 • kan påføres direkte på bart metall og alle kjente plastunderlag til personbiler
 • kan benyttes som slipefyller, og som vått-i-vått fyller med rask  videre bearbeidelse med våre vannfortynnbare baselakk systemer
 • god IR tørk ved bruk som slipefyller
 • gir meget god flyt i topplakk systemet
 • mulig reparajonsløsning som forgrunning før polyester arbeider
 • tilgjengelige farger: lys grå og svart

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400

Permasolid® HS SpectroFlex Surfacer 5400.

Permasolid® SpectroFlex 5400, er en førsteklasses 2K High Solid fyller fra vårt effektive akryl system.

Dette er en 2K fyller som har tre forskjellige anvendelsesområder.
Innfarget slipefyller, innfarget vått-i-vått fyller og innfarget fyller til interiørfarge som avsluttende sjikt. (f.eks til motorrom).

 • Høyt tørrstoffinnhold.
 • VOC-godkjent.
 • God fyllkraft.
 • Tilpasset både HS herder og VHS herder.
 • Lang pot life.
 • Kostnadseffektiv.
 • Enkel og sikker påføring.
 • Optimale flyt.
 • Meget god dekk-kraft.
 • Utviklet for lufttørking, ovn tørking og IR-tørking.
 • Gode slipeegenskaper.
 • Gir optimal sluttkvalitet i topplakk systemet.

En miljøvennlig blykromatfri fyller fra vårt GREENTEC LINE system.


Permasolid® HS Performance Surfacer 5320

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320

Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.

Farge: Hvit, mellomgrå og sort.


Permasolid® HS Performance Surfacer 5320 er en to-komponent High Solid slipefyller fra vårt akryl system.

 • Meget høy produktkvalitet.
 • Hurtig tørk.
 • Gode balanserte påføringsegenskaper.
 • Optimal påføring på vertikale flater.
 • Meget gode slipeegenskaper.
 • Gode oversprøytingsegenskaper.
 • Høyt tørrstoff innhold.
 • God fyllkraft.
 • Anbefalt til nye karosserideler.
 • Innehar godkjennelse fra bilindustrien.

En miljøvennlig blykromatfri slipefyller fra vårt GREENTEC LINE system. 


Permasolid® HS Premium fyller 5310

Permasolid® HS Premium fyller 5310

 

Permasolid® HS Premium fyller 5310.

Permasolid® HS Premium fyller 5310 er en høykvalitets to-komponent High Solid slipefyller fra vårt akryl system.

 • VOC-verdi under 540 gr./ltr. 
 • Høyt tørrstoffinnhold.
 • Lang pot life.
 • Optimale påføringsegenskaper.
 • Meget gode slipeegenskaper.
 • Meget gode påføringsegenskaper, både på horisontale og vertikale flater.
 • Meget god fyllkraft.
 • Tilpasset for MS, HS og VHS herder (se eget blandeforhold for valgt 2K herder).
 • Utviklet for luft-, ovn- og IR-tørking.
 • Optimal sluttkvalitet i topplakk systemet.
 • Meget god mot trekninger (ettersynkninger og randmarkeringer).


En blykromatfri miljøvennlig fyller fra vårt GREENTEC LINE system. 

 


Permasolid® HS Express Surfacer 5250

Permasolid® HS Express Surfacer 5250

Permasolid® HS Express Surfacer 5250.

Permasolid® Express Surfacer 5250 er en førsteklasses hurtigtørkende 2K High Solid slipefyller fra vårt akryl system.

 • Høyt tørrstoffinnhold.
 • VOC-godkjent <540 gr./ltr.
 • God fyllkraft.
 • Meget kort tørketid (1–2 timer lufttørking ved +20’C.).
 • Optimale flytegenskaper.
 • Topp gode påføringsegenskaper til vertikale flater.
 • Utviklet for lufttørking, ovntørking og IR-tørking.
 • Slipbar allerede etter 1 time ved lufttørking.
 • Meget godt egnet ved lave luftgjennomstrømninger.
 • Utmerket ved lave temperaturer.
 • Spesielt utviklet til små hurtige reparasjoner
  (eks. Spot Repair/Quick Repair og til dellakkering).
 • Gir førsteklasses sluttkvalitet i topplakk systemet.

En blykromatfri slipefyller fra vårt GREENTEC LINE system.


Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Priomat® 1K Wash Primer 4085.

Priomat® 1K Wash Primer 4085 er en sinkkromatfri 1-komponent syregrunning fra vårt PVB system.

 • Høy grunningskvalitet som sikrer god korrosjonsbeskyttelse.
 • 1K produkt som gir et enkelt bruk, kun tilsetning av akryl tynner.
 •  Anbefalt til alle metalliske underlag i personbilindustrien. (myk aluminium, sinkbehandlet stål og galvanisert karosseristål).
 •  Sikker påføring.
 •  Nøytral farge (lys grå eller mørk grå).
 • VOC-godkjent Kort tørketid før videre bearbeidelse med 2K akryl fyller.
 • Kostnadseffektiv.
 • Værbestandig, den kan også benyttes som transportgrunning.
 • En grunning som innehar sveisesertifikat. 

Anbefalt brukt i et 3-sjikt lakksystem:
Priomat® 1K Wash Primer 4085 til gjennomslipninger på bart metall.
Permasolid® akryl HS fyller benyttes over som et isolasjonssjikt. Permasolid® HS topplakk Serie 275 eller Permahyd® baselakk med tilhørende Permasolid HS klarlakk.    


Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Wash Primer 4075

Priomat® Wash Primer 4075.

Priomat® 2K Wash Primer 4075 er en sinkkromatfri, fenolfri, to-komponent syreherdene grunning fra vårt PVB system.

 • Høy korrosjonsbeskyttelse.
 • Anbefalt til alle metalliske underlag, inklusiv aluminium,
  sinkbehandlet stål og galvanisert karosseristål.
 • Tilfredsstiller garantispesifikasjoner fra bilindustrien.
 • Enkel og sikker påføring.
 • Kort tørketid.
 • Bearbeides vått-i-vått med akryl fyller.


Priomat® Elastic Primer 3304 transparent

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent.

Priomat® Elastic Primer 3304 transparent er en allsidig en-komponent vedheftformidler for til nå alle kjente kunststoffer som benyttes innen bilindustrien.

Denne heftgrunning har en produkt karakteristikk som sikrer en utmerket vedheft, høy elastisitet og enkel påføring.

              


Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300.

Permacron® 1:1 Elastic Primer 3300 er en høykvalitets 2K grunnfyller til nye ubehandlede plastdetaljer.

 • God vedheft til alle kjente plastdetaljer som benyttes til personbiler
 • Vått-i-vått bearbeidelse
 • Effektivt lakksystem
 • Enkel i bruk
 • Lang brukstid