Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Color Dialog Delta-Scan

ColorDialog Delta-Scan.

for profesjonell fargebehandling.

Bilprodusenter utvikler nye effekter og spesialfarger med stadig kortere intervaller. For å kunne være i stand til å identifisere dem raskt og nøyaktig har Spies Hecker utviklet spektrofotometeret ColorDialog Delta-Scan.

Dine fordeler med ett blikk.

  • Det innovative optiske systemet kan måle farge og effekt i en enkelt måling og gi deg den riktige fargeformelen raskere.
  • Enheten betjenes via en farge-berøringsskjerm.
  • Med den spesielt optimaliserte programvaren kan du enkelt og raskt velge og korrigere fargen på skjermen.

 

For mer informasjon, kontact din Spies Hecker salgsrepresentant eller Spies Hecker-teknikeren.

ColorDialog Delta-Scan

ColorDialog Delta-Scan

ColorDialog Delta-Scan Screen

ColorDialog Delta-Scan Screen