Axalta is not resposible for content you are about to view

Spies Hecker worldwide

Spies Hecker Country Sites
Partner Programs

Spies Hecker worldwide |

Fem skritt alle verksteder kan ta for å forbedre sitt bærekraftige miljø

Spies Hecker er meget engasjert med å hjelpe verkstedene til å bli mer miljøvennlige og redusere sitt energiforbruk. Spies Hecker Brand Manager for Europa, Midtøsten og Afrika, Joachim Hinz, understreker betydningen av bærekraftighet og tilbyr verkstedene veiledning om hvordan de kan forbedre sitt bærekraftige miljø.

Miljøet – en hovedpilar innen bærekraft – trues av klimaforandringer. Dette gjør at det stadig blir mer presserende for lakkindustrien å finne den riktige balansen mellom økonomisk vekst, miljøtiltak og sosialt ansvar. Bileiere er bevisste på sine valg, og blir stadig mer fokusert på hvor miljøbevisste verkstedene er.

Hinz sier, “Dette er et kritisk tidspunkt hvor verkstedene må vise miljøbevissthet i sin virksomhet hvis de ønsker å forbli lønnsomme og appellere til dagens miljøbevisste kunder. Verkstedeiere kan med fem konkrete skritt implementere grønn tenkning i et helhetsperspektiv.”

Evaluering

Første skritt i retning av miljøbevissthet involverer en helhetlig evaluering av nåværende forretningsmodell. Hinz fortsetter, “Verkstedeiere bør ta opptelling av varer og utstyr som er i bruk samt prosessene de benytter på alle nivå – fra omlakkeringsarbeid til fjerning av farlig avfall. Benytter de ansatte de mest effektive prosesser og jobber med bare de mest nødvendige materialer og ressurser? Er de fagmessig opplært og støttet i bruk av oppdaterte lavenergi systemer? Finnes det nyere og mer miljøansvarlige systemer tilgjengelig på markedet? Blir retningslinjene for farlig avfall fulgt? Med en fullstendig oversikt over systemene kan de identifisere hvor de kan forbedre seg.”

Lavenergi produkter

Forbedring av bærekraftig miljø kan oppnås ved valg av riktige produkter som tillater at reparasjoner utføres raskt og effektivt. Produktutvalget til Spies Heckers Speed-TEC gjør reparasjoner raskere og mer energibesparende og gir førsteklasses resultat. Hinz forklarer, “Når evalueringen er gjort kan neste skritt i en miljøbevisst tilnærming være noe så enkelt som det å velge de riktige produktene.”

Spies Heckers Speed-TEC produkter halverer reparasjonstiden og eliminerer ekstra energiforbruk ved tørking uten å gå på akkord med kvaliteten. Reparasjoner kan tørkes på så lav temperatur som 20°C som vil si 70 prosent energibesparing for verkstedet.

“En så lav tørketemperatur har en mye mindre effekt på miljøet enn om temperaturen må holdes over 65°C og gir samtidig en mindre strømregning,” sier Hinz.

Opplæring

Miljøbevissthet er noe som alle i verkstedet bør være samlet om. Valg av bruksvennlige og energibesparende systemer er viktig, men det er like viktig at lakkererne er opplært i riktig bruk av produkter og utstyr. “Det tredje skrittet er å minimere avfall. Desto mindre avfall et verksted produserer, desto bedre er det for miljøet og sluttresultatet. Er lakkererne utførlig opplært og informert blir arbeidet lettere og produktiviteten øker. Omvendt, - er lakkererne ikke trygge på lakkeringsprosessen kan de gjøre feil som kan resultere i unødvendig sløsing,” sier Hinz.

Spies Hecker tilbyr profesjonell undervisning og oppæring i moderne lokaler på 53 steder i Europa. Lakkererne lærer riktig bruk av Spies Hecker produkter og systemer slik at arbeidet kan utføres lettere og mer effektivt.

Avfalls reduksjon og fjerning

Det fjerde aspektet av bærekraftig miljø som kan styrke lakkindustrien innebærer fjerning av alt farlig avfall. Verkstedene må følge lokale lover og EU forskrifter angående fjerning av produktene de bruker. Dette ikke bare for sine ansattes helse og sikkerhet men også til fordel og beskyttelse av miljøet.

Hinz forklarer, “Alt som har vært i kontakt med lakk betraktes som farlig – om det er rengjørings kluter eller gummihansker. Emballasje som ikke er forsvarlig tømt behandles som farlig avfall, og tømt emballasje betraktes som regulert avfall. Det er meget viktig å sikre at denne type avfall holdes borte fra avløpsrør og alt åpent vann og behandles forskriftsmessig i henhold til miljøforskrifter. Våre produkt-etiketter og sikkerhetsdata gir viktig informasjon angående fjerning av avfall.”

Velg riktig partner

Det femte og siste skrittet i verkstedets ferd mot et bærekraftig miljø er å se på dets partnere, leverandører og selgere.

Hinz konkluderer med å oppfordre verkstedene til å samkjøre med likesinnete bedrifter. “Uttrykket – ’si meg hvem du omgås og jeg kan si deg hvem du er’ - bør oppfordre verkstedene til å være tilknyttet partnere som oppmuntrer, støtter og anstrenger seg for å være miljøbevisste. I dag er ingen business for liten eller for stor til å ignorere sin egen miljøpåvirkning.”

Ved å velge de riktige produktene, de riktige menneskene og de riktige prosessene kan lakkindustrien bidra til å beskytte miljøet.

Mer informasjon om Spies Hecker finnes på www.spieshecker.no

Om Spies Hecker

Spies Hecker, et globalt lakkmerkene fra Axalta, utvikler optimale og praktiske lakksystemer som gjør arbeidet på verkstedet enklere og mer effektivt. Opprinnelig fra Köln i Tyskland, og med over 135 år med suksess bak seg, viser Spies Heckers produktsystemer av høy kvalitet, tilpasset service og skreddersydd opplæring sitt partnerskap med billakkeringsbransjen. Lakkmerket er et av verdens ledende produsenter av billakker, og er tilgjengelig i over 75 land over hele verden.

Spies Hecker - helt enkelt nærmere!

  • thumbnail PR Photo - Environmental Sustainability (1) (jpg | 830.30 KB)
  • thumbnail PR Photo - Environmental Sustainability (2) (jpg | 1.31 MB)
  • thumbnail PR Photo - Environmental Sustainability (3) (jpg | 2.68 MB)
Spies Hecker Speed-TEC

Speed-TEC Clear Coat 8810
Speed-TEC Energy